zafarfoto.net »

Kopirettigheter

Alle kopirettigheter på bilder og tekst tilhører Zafar Iqbal. Alle bildene er tatt av undertegnede. Personer som kan identifiseres på bildene har godkjent offentlig bruk av disse bildene eller de er tatt i en offentlig sammenheng.
Det er ikke tillatt å bruke tekst, bilder og informasjon fra nettsiden uten sammtykke fra undertegnende.

Alle mine bilder er beskyttet med watermark fra https://www.digimarc.com/tech/dwm.asp det betyr at selv om du redigerer bort copyright tekst eller exif data kan bildene spores på nettet.

Ønsker du kjøpe bilder av meg må skjema nedenfor skrives ut og signeres.

Opphavsrett er betegnelsen på den enerett (råderett) som skaperen av et litterærtvitenskapelig eller kunstnerisk verk får til å forføye over uttrykket ved å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, jf. lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

Opphavsretten medfører i første rekke et etterligningsvern. Hovedspørsmålet er derfor ikke om det opphavsmannen skaper er vernet, men om det er ettergjort. Rettsanvendelsen må derfor innledes med likhetsvurderingen. Det er nemlig dette som utgjør opphavsrettens hovedspørsmål: Hva skal til for at frembringelse B, helt eller delvis, er identitetsmessig lik frembringelse A?

Forutsetningen for opphavsrettsvern er at uttrykket på gjenstandsplanet fremstår som resultat av praktisk skapende innsats og individuell preget åndsvirksomhet, det vil si både «hånd» og «ånd». Opphavsretten oppstår ved selve frembringelsen, og det er gjelder således ingen krav til registrering eller lignende.

Opphavsrettsvernet omfatter ikke bare uttrykket i opprinnelig form, men også i «endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse». Vernet er imidlertid begrenset til verkets litterære eller kunstneriske uttrykk, og omfatter derfor ikke generiske ideer, teknikker, metoder eller lignende som ligger bak.

Opphavsretten er tidsbegrenset, som hovedregel til 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår.

Opphavsretten regnes, sammen med patentretten, kjennetegnsretten, designretten, planteforedlerretten og kretsmønsterretten, som en del av immaterialretten, hvis et av kjennetegn er at den beskytter ikke-legemlige – immaterielle – gjenstander (selv om det når så er sagt kan spørres om opphavsretten i det hele har noen gjenstand).

Kilde. Wikipedia

Kontrakter
Standard kontrakt for bilde bruk (skriv ut kontrakten og send den med underskrift til min adresse)
Standard kontrakt for modeller